Poniedziałek, 21 kwietnia 2014 r.
2009 rok - dotyczące SKW i SWW

2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

Wytwarzający/Odpowiadający: Mariusz Gorzowski
Czas wytworzenia: 2009-12-04
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:2009-12-07, godz. 08:14

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

 


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie  stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym


projekt w dniu 23 września br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

projekt w dniu 16 września br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych.

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

projekt przesłany 13 lipca br. do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

projekt przesłany 13 lipca br. do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających stopniom wojskowym


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

projekt wysłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 19 czerwca br


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

projekt wysłany z prośbą o wydanie opinii do Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz do Przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych 24 czerwca br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

projekt przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 19 marca br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin 

projekt przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 19 marca br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

 

2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

wersja przekazana do uzgodnień międzyresortowych w dniu 17.10.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja na dzień 04.07.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

wersja na dzień 04.07.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja na dzień 04.07.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

wersja na dzień 04.07.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja na dzień 30.06.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowej

wersja na dzień 30.06.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja na dzień 30.06.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

wersja na dzień 30.06.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja przygotowana w wyniku ustaleń posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w dniu 2 czerwca 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

wersja przygotowana w wyniku ustaleń posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w dniu 2 czerwca 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

wersja przygotowana w wyniku ustaleń posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w dniu 2 czerwca 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

wersja przygotowana w wyniku ustaleń posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w dniu 2 czerwca 2008 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

projekt rozporządzenia przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 maja br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

projekt rozporządzenia przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 maja br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

projekt rozporządzenia przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 maja br.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

projekt rozporządzenia przesłany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 maja br.


USTAWA o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

w dniu 08.05 przesłano do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

w dniu 08.05 przesłano do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

w dniu 08.05 przesłano do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

wersja przesłana na Komitet Rady Ministrów


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

wersja przesłana na Komitet Rady Ministrów


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

projekt w dn. 24.01.2008 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

2007 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

projekt w dn. 07.12.2007 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

projekt w dn. 12.10.2007 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

projekt w dn. 8.10.2007 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członkom ich rodzin


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego oraz członkom ich rodzin


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat