Piątek, 18 kwietnia 2014 r.
Struktura i zadania MON

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Biuletyn Informacji Publicznej  (BIP) MON jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

- Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października  2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

- Decyzja nr  108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.